Thư viện

Thư viện

Thư viện: “chia sẻ kiến thức giúp phát triển bản thân, kinh doanh, tư duy…”

 Sách ebook, Audio book, Video.. trong thư viện mang tính chất tham khảo và lưu hành nội bộ.  Nếu bạn cảm thấy ý nghĩa xin hãy chia sẻ (share) đường link website đến mọi người. Vui lòng không sao chép phát tán với những hình thức khác.

Tủ sách Adam Khoo

Tiểu sử Steve Jobs

10 cuốn sách thay đổi cuộc đời.

Files Audio siêu giá trị khóa học Guerrilla Business Intensive – Millionaire Mind Intensive Malaysia của T’Harv Eker  5 ngày