Category: Khóa học

Các khóa học của Goldgen là tâm huyết của đội ngũ mong muốn đem lại giá trị cho cộng đồng và xã hội. Giúp mọi người có được cuộc sống hạnh phúc hơn.

Các khóa học bao gồm:

  • Phát triển cá nhân, Coaching tâm lý trị liệu.
  • Kinh doanh, bán hàng và xây dựng đội nhóm
  • Huấn luyện đào tạo: MC, thuyết trình và tổ chức sự kiện.
  • Video marketing, quảng bá thương hiệu.