Author: Vu

0

Lời khuyên giúp nữ doanh nhân trở thành lãnh đạo tốt

Để có thể trở thành một nhà lãnh đạo, có khả năng quản lý và truyền cảm hứng cho nhân viên không phải là nhiệm vụ dễ dàng mà ai cũng được. Trên thực tế, có đến quá 50% nhân viên nghỉ việc vì lãnh đạo của mình không giỏi, không có tài quản lý.